6 בדצמבר 2006

חה"כ קולט אביטל: "עלינו לסייע בפתרון הבעיות הכספיות של התנועה הקיבוצית"

חה"כ קולט אביטל (עבודה) אומרת כי "לקראת ההצבעות על התקציב, עלינו לקיים בדחיפות דיון בנושא הבעיות הכספיות של הקיבוצים"

חה"כ קולט אביטל (עבודה) פנתה ליושב ראש סיעת "העבודה" בכנסת, חה"כ יורם מרציאנו, וביקשה לקיים בדחיפות לקראת ההצבעות על התקציב, ישיבה של הסיעה בנושא הבעיות הכספיות של הקיבוצים, לרבות בעיות תשתית ובינוי.

כן ביקשה חה"כ אביטל להקים ועדה, שתורכב מחברי הסיעה ומנציגי התנועה הקיבוצית, שתקבל על עצמה לגבש חבילת המלצות על נושאים ותקציבים שעל הסיעה להיאבק במסגרת דיוני התקציב.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה