21 בנובמבר 2006

חה"כ קולט אביטל: "מפלגת העבודה חייבת להציע תכנית מדינית להפסקת

מעגל הדמים"

חה"כ קולט אביטל (עבודה) אומרת כי "מפלגת העבודה חייבת ליזום עתה תכנית מדינית

חדשה ולהציע אותה לממשלה."

בעקבות ההתפתחויות המדיניות והביטחוניות, מוסיפה חה"כ אביטל כי "ההחמרה בימים האחרונים וריבוי הנפגעים משני הצדדים מובילים לתובנה כי רק בעזרת תכנית מדינית ניתן יהיה לעצור את מעגל הדמים, ויפה שעה אחת קודם."

"אין ספק כי נקלענו למבוי סתום, ועלינו לעשות ככל שיעלה בידנו לפני שהמצב יתדרדר עוד יותר. זאת ועוד, אל לנו להותיר חלל ריק אותו ימהרו למלא אחרים, ואל לנו להיגרר אחרי יוזמות בינלאומיות. בהעדר יכולת לקדם את המשך תכנית ההתנתקות שבעטיה נבחרה הממשלה, עלינו להציע לעם ולשכנינו תכנית חלופית, ולהתחיל להצעידה עם כל הזהירות הנדרשת".

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה