הכנסת

השדולה למען ירושלים

28 בנובמבר 2006

"ביטול תכנית ספדי טוב לירושלים- הודעה לעיתונות"

השדולה למען ירושלים, בראשותם של חה"כ קולט אביטל ומתן וילנאי, מברכים על החלטתו של ראש עיריית ירושלים, מר אורי לופוליאנסקי, להוריד מסדר היום את תכנית ספדי. הקפאת התכנית תחייה את פיתוח מרכז העיר ותחייב את הגורמים הרלוונטיים למצוא פתרונות אמיתיים לבעיותיה של ירושלים, ולא רק להציע תכניות שכל מטרתן להיות "פילים לבנים".

השדולה למען ירושלים תיקח חלק מרכזי בעיצוב החלופות לתכנית ספדי, בשאיפה להעניק לעיר ירושלים את מעמדה הראוי.

השדולה למען ירושלים הוקמה כשדולה פרלמנטארית בתחילת הכנסת הנוכחית על ידי חה"כ קולט אביטל ומתן וילנאי.השדולה מתמקדת בקידום ובפיתוח העיר ירושלים בהיבט הפרלמנטארי והציבורי.

לפרטים נוספים:

יוני יצחק, דובר חה"כ קולט אביטל- 050-7809888

מור מיטרני, דוברת חה"כ מתן וילנאי- 050-2332741

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה