"ראוי לציין את אחוז הגברים בני העדה האתיופית המתגייסים הגבוה מאחוזם בקרב ילידי ישראל ועומד על 90%. כמו כן ראוי להדגיש כי עריקתם של רבים מבני העדה נובעת מטעמים כלכליים וצורך לסייע למשפחתם בפרנסה והם מביעים רצון לשוב לשירות צבאי מלא". אמרה ח"כ אביטל בהדגישה את הנתונים שנמסרו בדיון שנערך הבוקר, לבקשתה, בועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא אי השתלבותם בצבא של מתגייסים יוצאי אתיופיה.

"פרסום נתונים חלקיים, באופן מגמתי, לגבי שירותם של יוצאי אתיופיה בצה"ל מוטעה ומטעה בעוד שנתוני האמת המלאים משקפים תמונה טובה בהרבה". אמרה ח"כ קולט אביטל.

הדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות נערך לבקשתה של ח"כ אביטל בעקבות הפרסומים בתקשורת לפיהם 1 מכל 6 חיילים יוצאי אתיופיה מגיע לכלא.

ח"כ אביטל חברה בועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ושימשה יו"ר הועדה בכנסת ה-16.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה