הודעה לתקשורת

ח"כ קולט אביטל: "הממשלה פועלת נגד הציבור בקריות בסלילת כביש לעשירים בלבד "

"הממשלה שוב מתנערת מאחריותה לדאוג לרווחת אזרחי המדינה, פועלת להפרטת שירותים בסיסיים ופועלת נגד הציבור בסלילת כביש לעשירים," אמרה חה"כ קולט אביטל לאחר שועדת השרים לחקיקה החליטה אמש בישיבתה להתנגד להצעת החוק כביש עוקף קריות שיזמה.

חה"כ קולט אביטל: "אזרחי המדינה משלמים מיסים המיועדים, בין היתר, לתחזוקת התשתיות הלאומיות וסלילת כבישים. אגרת נסיעה בכביש הינה למעשה מס נוסף וסלילת הכביש ככביש אגרה לא זו בלבד שלא תקל על התושבים בקריות כי אם תהפוך למעמסה כלכלית עליהם."

הצ"ח כביש עוקף קריות נועדה למנוע את סלילתו ככביש אגרה ולאפשר שימוש חופשי בו. מתוך דברי ההסבר לחוק:

אזור הקריות משווע לעורק תחבורה ראשי שיאפשר לתושבים לעקוף את מרכזי הערים ולהימנע מעומסי תנועה כבדים. למרות שיש אישור, סלילת הכביש ופתיחתו לציבור מתעכבת, בין היתר, בשל מחלוקת סביב מימונו והפיכתו לכביש אגרה.

אין ספק כי גביית תשלום בכביש עוקף קריות תפגע באטרקטיביות שלו ורבים יבחרו שלא להשתמש בו. קיים חשש כי הבעיה אותה נועד הכביש לפתור תישאר בעינה.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה