הודעה לתקשורת

ח"כ קולט אביטל לרבנים הראשיים: גלו אחריות!

בעקבות ריבוי מקרי האלימות כלפי ילדים שהתגלו לאחרונה קוראת הבוקר ח"כ קולט אביטל להתערבותם המיידית של הרבנים הראשיים, הרבנים יונה יחיאל מצגר ושלמה משה עמאר.

"כמי שמהווים מקור סמכות עליון בעבור ציבור של רבבות בישראל יש בכוחכם לסייע למיגור התופעה. מוטלת עליכם החובה המוסרית לגלות אחריות ולצאת באופן חד משמעי ומיידי כנגד תופעה זו ולסייע בהצלת נפשות בישראל." אמרה חה"כ אביטל בפנייתה לרבנים.

חה"כ אביטל הדגישה את דחיפות הנושא: "אמירתם הברורה של הרבנים הראשיים נחוצה בשעה זו וחשיבותה מתעצמת לאור האירועים האחרונים שפורסמו אשר אירעו בקרב משפחות חרדיות".

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה