יום רביעי 23 יולי 2008

הודעה לתקשורת

הצ"ח של ח"כ קולט אביטל, תיקון חוק מגן דוד אדום, עברה טרומית ברוב של 20 תומכים וללא מתנגדים.

הצעת החוק קובעת כי קופות החולים ישלמו ישירות למגן דוד אדום עבור הסעת חירום ובמקרים בהם צריכה להיות השתתפות של המבוטח, יקבל המבוטח שובר לתשלום מקופת החולים עבור החלק היחסי אותו הוא צריך לשלם.

כיום דרישת התשלום מופנית לאזרח אשר נאלץ לשלם סכומי כסף גדולים מכיסו ולפנות, לאחר התשלום, לקופת החולים בה הוא מבוטח, לצורך קבלת ההחזר המגיע לו.

בנימוקיה להצעת החוק אמרה חה"כ אביטל: "הבירוקרטיה מקשה לחינם על מבוטחים הזכאים לקבל שירות במימון מלא של קופות החולים. עצם התשלום מראש, בסך מאות שקלים, גורם לעיתים קרובות לכך שאזרחים חסרי אמצעים מוותרים על שירות המגיע להם על פי חוק".

עוד הוסיפה: "קורה ומבוטחים מקבלים דרישה לתשלומים ממד"א זמן רב לאחר השימוש ומשום שאינם מסוגלים להמציא התחייבות מקופת החולים הם נאלצים לממן בעצמם שירות שלו היו זכאים בחינם".

הצעת החוק עלתה להצבעה לאחר דיונים עם ראשי משרד הבריאות ובהסכמת הממשלה, וכאמור, עברה קריאה טרומית ברוב של 20 תומכים וללא מתנגדים.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה