סימוכין:8586506

ירושלים,כ"א בכסלו, התשס"ז

12/12/2006

"דווקא בצל כינוסה של ועידת הכחשת השואה בטהרן, עצוב לגלות קהות חושים כלפי ציבור ניצולי השואה בארץ"

השדולה הפרלמנטארית למען ניצולי השואה, בראשותן של חה"כ קולט אביטל (עבודה) וחה"כ שרה מרום-שלו (גיל), התכנסה היום לדיון במצבם של ניצולי השואה ויחס הלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר כלפיהם.

עיקר הדיון נסב סביב הצורך הדחוף בתיקוני חקיקה ושיפור מצבם הכלכלי וכן סביב היחס המשפיל לו הם זוכים כאשר הם פונים ללשכה לשיקום נכים.

בדיון השתתפו חברי הכנסת: קולט אביטל (עבודה), שרה מרום-שלו (גיל), משה שרוני (גיל), אלחנן גלזר (גיל), שמואל הלפרט (יהדות התורה), יעקב כהן (יהדות התורה) ורן כהן (מרצ). כן השתתפו ניצולי שואה , נציגי ארגונים למען ניצולי שואה ונציגת הלשכה לשיקום נכים של משרד האוצר.

חה"כ אביטל סיכמה את הדיון באמרה כי "אם בתוך חודש השדולה לא תיווכח כי נעשה בדק בית מהותי וננקטו צעדים משמעותיים לשינוי היחס המשפיל כלפי ניצולי השואה בלשכה לשיקום נכים, השדולה תיזום יום שימועים בכנסת, בהשתתפות מאות ניצולי שואה, שיעידו על מסכת הייסורים, אותה עברו לאחר שפנו לסיוע מהלשכה".

השדולה הפרלמנטארית למען ניצולי השואה הוקמה בכנסת הנוכחית על ידי חה"כ קולט אביטל (עבודה) ושרה מרום-שלו (גיל) במטרה לשפר את מצבם של ניצולי השואה ועל מנת לקדם חקיקה בנושא.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה