05/02/2008

הודעה לתקשורת

בתגובה לישיבתה הראשונה של ועדת החקירה הממלכתית לנושא הטיפול הרשויות בניצולי השואה אמרה חה"כ קולט אביטל: "חשוב לזכור כי הפגיעה הקשה בציבור הניצולים התבטאה לא רק בהעדר התייחסות לזכויותיהם וצרכיהם אלא גם ברמת הטיפול האישי הקשה והמשפיל לה זכו מצד הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר".

ח"כ אביטל הוסיפה: "יש מאות ואלפי עדויות על דרך התנהלות הגוף הזה – אשר על כן אני מברכת על הכוונה לבדוק גוף זה באורח רציני ואובייקטיבי ומקווה כי בסופה של הדרך תמצא לנכון הועדה להמליץ על דרכים רגישות ואנושיות יותר לטפל בציבור זה".

על פי כתב המינוי, הועדה תחקור ותקבע ממצאים ומסקנות בנושא דרך טיפולה, התנהלותה ותפקודה של הלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר.

קולט אביטל בפייסבוק

colette-facebook

מתוך הגלריה